+40 749 856 965

Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Operatorul de date cu caracter personal este Mega Street Print SRL, situată pe strada Bd Independentei 1/16, Sighetu-Marmației, România („Carpatic”).

Platforma de comenzi

Date procesate: numele, prenumele, adresa de e-mail, numele organizației de care aparțineți, numărul de telefon;
Scopul procesării: crearea, gestionarea și administrarea contului pe platformă (așa cum este definit în secțiunea Termeni și condiții a acestui site web);
Baza prelucrării: executarea contractului pe contul din cadrul Platformei;
Transfer de date cu caracter personal: datele cu caracter personal sunt stocate în România și sunt accesibile furnizorilor utilizați în gestionarea Platformei;
Perioada de prelucrare a datelor cu caracter personal: pe durata existenței contului în cadrul Platformei și ulterior conform cerințelor legale, inclusiv arhivarea.

Drepturi referitoare la procesarea datelor personale:

  1. Dreptul de acces: Aveți dreptul de a solicita informații de la Carpatic cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale de către Carpatic.
  2. Drept de rectificare: Aveți dreptul de a solicita Carpatic să vă rectifice datele personale incorecte.
  3. Dreptul de ștergere: aveți dreptul de a solicita Carpatic să vă șteargă datele personale în anumite situații, cum ar fi: datele personale nu mai sunt necesare în scopul prelucrării pentru care au fost colectate, consimțământul a fost retras pentru prelucrarea lor de către Carpatic. Acest lucru va atrage după sine invalidarea și ștergerea contului de utilizator, așadar și pierderea dreptului de a pune comenzi în cadrul platformei.
  4. Dreptul de a restricționa prelucrarea: aveți dreptul de a solicita Carpatic să restricționeze prelucrarea în anumite situații, cum ar fi atunci când se contestă acuratețea datelor cu caracter personal prelucrate de Carpatic, sau prelucrarea datelor cu caracter personal nu se efectuează în conformitate cu legea în vigoare.
  5. Dreptul de opoziție: aveți dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația dvs. particulară, ca date destinate procesării, cu excepția cazului în care există dispoziții legale contrare.
  6. Dreptul de portabilitate: Aveți dreptul de a solicita Carpatic să vă transmită datele dvs. personale procesate de Carpatic către dvs. sau către o altă entitate care va prelucra datele dvs. personale.

Prezenta politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal intră în vigoare la 1 Septembrie 2021. Această politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi actualizată periodic. Orice actualizare va deveni aplicabilă în termen de 7 zile de la data publicării noii versiuni pe site.

Carpatic poate fi contactat în legătură cu cele de mai sus prin e-mail la contact@carpaticfamily.ro. De asemenea, pentru orice reclamații și notificări, puteți contacta Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, București, România, telefon +40.318.059.211 și +40.318.059.212, adresa de e-mail anspdcp@dataprotection.ro.

Din pasiune pentru fotografi, din dragoste pentru oameni